Regulamin

WARUNKI OGÓLNE

1. Sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem https://opony4x4.eu umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
2. Właścicielem sklepu jest: KERAM  Dariusz Marek ul.Wiejska 16a 31-464 Kraków, NIP 945-191-49-42, REGON 356841330
3. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym https://opony4x4.eu są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).

 
 

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.
2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez firmę Keram na stronach sklepu internetowego.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Keram Dariusz Marek zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
4. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
5. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
6. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy oraz płatności, zgodnie z formularzem zamówienia.
7. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę.

GWARANCJE, REKLAMACJE I ZWROTY

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
2. Reklamacje można składać telefonicznie lub pisemnie, na adres info@opony4x4.eu Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.
3. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
4. Warunkiem złożenia reklamacji w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych w zamawianych produktach jest spisanie protokołu w obecności kuriera.
5. Nieterminowe doręczenie przesyłki przez kuriera nie podlega reklamacji.
6. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
7. Klient ma prawo zwrócić zakupiony towar w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.
8. Zwracany towar na koszt kupującego powinien zostać odesłany do Sklepu w stanie niezmienionym (tj. nie używany w oryginalnym opakowaniu).

PŁATNOŚCI

1. Opony wysyłane są za pobraniem tak więc preferowaną formą jest płatność przy odbiorze. Na wyraźne życzenie klienta jest możliwość przedpłaty na konto bankowe.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).

DANE OSOBOWE

1. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności, dostępnej pod linkiem: https://opony4x4.eu/pl/-2-polityka-prywatnosci